İnsülin Direnci

İnsülin Direnci

İnsülin direnci, pankreas tarafından üretilen normal miktarda insülinin yağ, kas ve karaciğer hücrelerinde gerekli veya yeterli tepkiyi oluşturamaması durumudur. Yağ hücrelerindeki insülin direnci, depolanmış trigliseritlerin serbest kalmasına ve kan plazmasındaki yağ asidi miktarının artmasına sebep olurken, kas hücrelerine girmesi ve karaciğer hücrelerinde depolanması zorlaştığından kandaki şeker (glikoz) oranı da artar. İnsülin direnci sonucu kan plazmasındaki yüksek seviyelerdeki insülin ve şeker oranı genellikle metabolik sendrom ve tip 2 diyabetesebep olur.

 

İnsülin direncinin yarattığı sorunlar

İnsülin direnci önemli bir sorundur, fakat bir hastalık değildir. İnsülin direnci yüksek kişilerin diyabet hastalığına yakalanma riski de oldukça yüksektir. İnsülin direnci ile yüksek tansiyondamar sertliği, kan yağları bozuklukları, karaciğer yağlanması arasında ilişki vardır. Ayrıca insülin direnci değerleri kilolu insanlarda oldukça fazladır. Normal bir insanda 1 birim insülin 30 miligram kan şekeri düşürürken, insülin direncine sahip kişilerde 1 birim insülin 10 miligram kan şekeri düşürür hale gelir.

 

HİPOGLİSEMİDE GÖRÜLEN BELİRTİLER
Mental konfüzyon
Koma
Huzursuzluk
Görme bozukluğu
Baş ağrısı
Epilepsi
Titreme,terleme
Çarpıntı
Yorgunluk
Açlık hissi
Panik atak

 

İNSÜLİN DİRENCİ KRİTERLERİ
Bel çevresi: Erkeklerde 100 cm,kadınlarda 88 cm üzeri
Hipertansiyon:120/80 mmHg üzeri
Açlık kan glikozu: 100 mg/dl üzeri
Hdl kolesterol:35 mg/dl altı
Trigliserid:150 mg/dl nin üzeri 
 

 

Evde Uygulayabileceğiniz Pratik Tariflerim